Referent - technická príprava montáže

Topoľčany

YOUR TASKS

Hľadáme technického referenta, ktorý bude pravou rukou vedúceho technickej prípravy montáže!

Referent sa bude spolupodieľať na týchto pracovných činnostiach:
1. Zhotovenie pracovných plánov na konkrétny projekt v závislosti od konštrukcie stroja:
- zadávanie pracovných operácii
- určenie času potrebného na vykonanie montážnej operácie
- určenie potrebného materiálu

2. Spolupráca s vedením montáže pri tvorbe termínového plánu, vzhľadom na kapacity, plochu a personál

3. Reporting a analýza dát z produkcie:
- vyhodnotenie plánovaného a skutočného času montáže a tomu zodpovedajúce úpravy do budúcich projektov
- vyhodnotenie kompletného montážneho postupu a návrh prípadných zmien (zlepšovací proces)

Nástupná mzda: 1 200€

YOUR PROFILE

- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou / vysokoškolské vzdelanie v technickom odbore/ strojárstvo výhodou
- prax v odbore min. 2 rokov
- skúsenosti v technickej príprave výhodou
- čítanie technickej dokumentácie
- znalosť montážnych technológií výhodou
- SAP výhodou
- plynulá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
- analytické myslenie a technická predstavivosť

We make decisions – and take responsibility.

 

INTERESTED? APPLY NOW

Complete application please send to
personalne@brueckner.sk

Personálne oddelenie
Priemyselná ulica 4873
955 01 Topoľčany
Slovakia